Jakich błędów podczas organizacji eventów należy się wystrzegać ?

eventOrganizacja eventu to bardzo poważne wyzwanie. Dlatego do organizacji eventu należy podejść poważnie oraz nie wolno robić wszystkiego na ostatnią chwilę. Dobra organizacja eventu spowoduje zadowoleniu uczestników, a przecież chodzi nam o to, aby nasi uczestnicy oraz nasz zleceniodawca był zadowolony. Z prostej przyczyny, ponieważ zadowolony uczestnik czy zleceniodawca napewno opowie gdzie był ostatnio, i się pochwali udanym eventem. Dlatego podczas organizacji eventu należy się wystrzegać następujących błędów:

  • Zły wybór lokalizacji. Lokalizacja jest kluczowa podczas organizacji eventu, ponieważ uczestnik który nie będzie miał gdzie zaparkować, aby udać się na event przyjdzie trochę w złym humorze na event. Ten zły humor może przenieść się do końca imprezy.
  • Złe warunki podczas przerw. Uczestnicy podczas powinny mieć dogodne warunki podczas eventu, aby nie denerwować się na przykład ciasnymi pomieszczeniami.
  • Brak zasięgu oraz brak dostępu do internetu. Należy naszym uczestnikom zapewnić dostęp do internetu oraz to, żeby w swoich telefonach mieli zasięg.
  • Nic nie wiedząca pomoc obsługująca event. Naszym uczestnikom należy zapewnić dostęp do informacji na temat zmian związanych z organizacją eventu. Dlatego należy dobrze przeszkolić pomoc obsługującą event, aby nasi uczestnicy gdy się zwrócą o pomoc po prostu ją otrzymali. Uczestnik nie może usłyszeć odpowiedzi, że nie wie. To może spowodować zdenerwowanie naszych uczestników.

Organizacja eventu jest bardzo ważna. Dlatego należy wystrzegać się powyższych błędów.

Reklama podprogowa

imagesIstnieje wiele rodzajów reklam zakazanych, czy też niezgodnych z przepisami prawa. Takie ustawy jak reklama o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy też przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wymieniają kilka taki reklam, których emisja nigdy nie powinna mieć miejsca, do jednym z nich należy reklama podprogowa. Chociaż nie do końca wiadomo, jak tak naprawdę reklama ta oddziałuje na odbiorców, to jednak zachodzi poważne podejrzenie, iż może w znacznym stopniu nami, czy klientami kierować.

Reklama podprogowa to taki rodzaj reklamy, który oddziałuje na naszą podświadomość, jest to prosty przekaz, który każdorazowo oddziałuje na podświadome rejestrowanie na przykład dźwięku, a normalnie nasza świadomość tego nie rejestruje. Każdorazowo reklama podprogowa, przekaz podprogowy działa na nasze najprostsze potrzeby jak głód, pragnienie, seks.

Jednakże nie ma ostatecznej zgodności, co tego, jak ten typ reklamy na nas oddziałuje, ponieważ jedni z nas zauważają te przekazy, reklamy podprogowe, a inni nie. Jest to kwestia sprzeczna, dlatego też nie jest ta reklama do końca prawnie uregulowana. Jednakże warte uwagi jest ot, iż jest to bardzo niebezpieczny rodzaj reklamy, gdyż, jeśli okazałoby się, iż faktycznie takie oddziaływanie ma miejsce jest ona niezwykle łatwa do wykorzystania i oddziaływania na nasze zamiary.

Reklama wprowadzająca klienta w błąd

images (1)Reklama wprowadzająca klienta w błąd należy do postaci reklam niezgodnych z przepisami prawa, a więc nie powinna być stosowana, nie powinna być praktykowana. W rzeczywistości wygląda to jednak zupełnie inaczej. Taka reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca wpłynąć na jego decyzję, co do nabycia towaru lub usługi, czyli reklama kłamliwa. Jednakże zazwyczaj to nie reklama kłamliwa jest tą postacią reklamy wprowadzającej klienta w błąd, która jest stosowana. Przede wszystkim, dlatego, iż to jest zwyczajne oszustwo i praktycznie żaden producent nie zdecydowałby się na taki krok.

Przede wszystkim postacią reklamy wprowadzającej klienta w błąd jest reklama niepełna. Taki typ reklamy polega na tym, iż nie podaje się pełnej informacji, niektóre z nich są zatajane, ale reklama taka nie kłamie. Ponadto stosowana jest również taka reklama, którą nazwiemy naśladowniczą.

Taki typ reklamy polega na tym, iż odwołuje się od na do znane i powszechnie rozpoznawanej reklamy, jednakże tak naprawdę nie ma ona z nią nic wspólnego. Polega na wykorzystaniu symboli czy też marki innej firmy, innego producenta a celu wylansowania własnego produktu, czyli jest to tak naprawdę czerpanie, korzystanie z renomy innej marki, jest to, więc również jak najbardziej wprowadzanie klienta w błąd i przez to wpływanie na jego wyboru, co do zakupu danego towaru, czy też usługi.

Znaki towarowe

images (2)Znaki towarowe zajmują bardzo ważne miejsce, kiedy tylko zwracamy uwagę na gałąź prawa, jakim jest prawo reklamy. Znaki towarowe, czyli metka, oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towaru jednego przedsiębiorstwa od towaru drugiego przedsiębiorstwa. Może to być zarówno wyraz, rysunek, melodia, sygnał dźwiękowy. Jednakże każdorazowo wyznacznikiem jest przedstawienie w sposób graficzny- za pomocą rysunku, nut, jak również wzorów chemicznych, kiedy naszym znakiem towarowym ma być znak zapachowy.

Przede wszystkim kryterium jest również zdolność odróżniająca jednego znaku od drugiego i tak na przykład zapach trawy może być znakiem towarowym, a zapach truskawek nie, ponieważ nie jest to jeden zapach, a istnieje wiele odmian truskawek. Ważna jest, więc zdolność odróżniająca, z tym, iż nie koniecznie chodzi tutaj o coś oryginalnego, coś nowego, ale raczej o to, aby dany znak, dana kolorystyka kojarzyła się z danym produktem, towarem, czy też usługą. Jednak zawsze należy pamiętać, iż nie ma obowiązku rejestracji znaku towarowego, a jego rejestracja ma miejsce jedynie wtedy, kiedy chcemy, Abu nikt inny nie mógł z danego znaku towarowego korzystać, kiedy chcemy go mieć na wyłączność. Jest, więc rejestracja przeprowadzana tylko i wyłącznie w naszym interesie.

Merchandising

pobraneKażda gałąź prawa, ale nie tylko prawa, bo praktycznie w każdej dziedzinie dzieje się podobnie a mianowicie wypracowuje się terminy i pojęcia, które są charakterystyczne dla tej jednej właśnie dziedziny i z nią tylko związane. Jednym z pojęć, jakie zostały wypracowane w prawie reklamy jest pojęcie merchandisingu.  Jest to technika polegająca na wykorzystaniu rozmaitych symboli, które mają siłę przyciągającą zainteresowanie potencjalnych nabywców towarów lub usług, poza zakresem pierwotnego używania tych symboli.

Przykładowo merchansidingiem nazywamy wykorzystywanie fragmentów utworów, postaci fikcyjnych do oznaczenia towarów. Jest to kwestia zazwyczaj problematyczna ze względu na problem prawa autorskich. Każdorazowo, więc należy zgodę autora uzyskać na wykorzystanie jego utworu w swoim. Inaczej jest, jeśli upłynął już odpowiedni czas od śmierci autora to sprawa wygląda w tym miejscu inaczej. Jeśli minęło 70 lat od śmierci artysty to można się posłużyć jego twórczością. Jednakże nie można zupełnie swobodnie dysponować danym utworem.  Nie można na przykład wyciąć kawałka czyjegoś utworu i go przerobić, dodać nowe elementy. Przede wszystkim, więc nie można naruszać treści, ani formy. Jest to kwestia niezwykle istotna i ważna, jak również istotne i ważne jest to, iż cytowanie musi być uzasadnione.

Lokowanie produktu

pobrane (1)Termin ‘lokowanie produktu’ określany jest mianem reklamy miękkiej. Polega na umieszczaniu np. określonych produktów, log firm w filmach, tak aby widz mógł się zapoznać z danym produktem. Jest to technika marketingowa. Po raz pierwszy lokowanie pojawiło się w Ameryce, w radiu . O lokowaniu zaczęto mówić głośno jednak dopiero w XX wieku od momentu upowszechnienia się kina i telewizji. Zrozumiano, ze film może być nośnikiem reklamy. Zaczęto od lokowania samochodów, ich marek. O lokowaniu mówimy nie kiedy dany produkt jest umieszczony w filmie, ale wtedy kiedy gdy jego producent za to zapłacił.

Do tej pory lokowanie było formą reklamy niesamodzielną. Co do zasady było zakazane, dlatego, ze odbiorca nie był uprzedzany, że jest wystawiony na działanie reklamowe. Obowiązująca od grudnia 2007 unijna dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych rozszerzyła zakres dotychczasowych obowiązków regulacyjnych na ich nowe formy. Dyrektywa ta odnosi się między innymi do przekazu handlowego, w takich postaciach jak: reklama telewizyjna, sponsorowanie, telesprzedaż i lokowanie produktu. Zakazane są: ukryte przekazy handlowe, lokowanie produktów, lokowanie tematów. Zakazane jest nadawanie przekazu handlowego, w tym lokowania wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, usług medycznych, produktów leczniczych na receptę, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, substancji psychotropowych lub środków odurzających.